Mita ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvat tyohon?

Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön?

Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön? Luonteenvahvuudet ovat luonteenpiirteitä, joita kanssaihmiset ihailevat ja arvostavat sinussa. Luonteenvahvuuksien käyttäminen tuottaa (mieli)hyvää itselle ja muille, eikä vahingoita ketään, ja ne ovat läsnä kaikkialla ja niitä arvostetaan kaikissa kulttuureissa ympäri maailman. Luonteenvahvuudet kertovatkin, mikä on parasta ihmisessä.

Miten luonteenvahvuudet liittyvät työhön? Luonteenvahvuudet liittyvät työhösi monella tapaa, koska luonteenvahvuudet ovat aidointa sinua. Luonteenvahvuuksien käyttö muun muassa parantaa suoritusta, hyvinvointia, sitoutumista, työn imua ja lisää flow-kokemuksia. Löydät aiheesta tarkempaa tietoa kirjoituksen loppupuolelta.

Mihin luonteenvahvuusluokittelu perustuu?

Luonteenvahvuuksien luokittelu perustuu tieteeseen ja tutkimukseen, jota johtivat Chris Peterson ja Martin Seligman. Projekti kesti kolme vuotta ja siinä oli mukana 55 tieteilijää. He tutkivat myös, mitä tiedemiehet olivat aiheeseen liittyen kirjoittaneet viimeisten 2500 vuoden aikana.

Tutkimuksensa seurauksena nämä positiivisen psykologian edustajat päätyivät yleismaailmalliseen luokitteluun (VIA), joka kattaa 24 eri luonteenvahvuutta, jotka voidaan jakaa kuuden eri hyveen alle. Osa luonteenvahvuuksista ja hyveistä on myös arvoja. VIA tuleekin sanoista Values in Action.

Mitä hyvää luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja käyttö saa aikaan?

 • Ne ovat hyvän elämän (kukoistavan elämän) rakennuspalikoita. Voit lukea asiasta lisää täältä.
 • Ne ilmenevät yksilöiden ajattelussa, tunteissa ja toiminnassa.
 • Ne ovat myönteisiä piirteitä, jotka ovat identiteetin ja käyttäytymisen ydintä.
 • Ne ovat luonteenpiirteitä, jotka ovat moraalisesti arvostettuja ja perusta elämänmittaiseen kehittymiseen.
 • Niiden käyttö tuottaa kollektiivista hyvää edistämällä hyvinvointia, myönteisiä ihmissuhteita ja aikaansaamista eli tavoitteiden saavuttamista.
vuori ja aurinko

Luonteenvahvuuksia on aina mahdollista kehittää ja ottaa käyttöön. Parhaiten sen onnistuu tietoisella työskentelyllä.

Mitkä ovat luokittelun 24 luonteenvahvuutta ja kuusi hyvettä?

Hyveet ja vahvuudet ovat vanhoja käsitteitä ja jo Aristoteles opetti, että hyvää elämää eläessään voi kehittää vahvuuksiaan, ja saavuttaa potentiaalinsa eli tulla omaksi parhaaksi versiokseen ja toteuttaa itseään hyveiden avulla.

”We are what we repeatedly do” – Aristoteles and Peterson echoed

Hyveitä voidaan sanoa myös positiiviseksi asenteeksi elämään ja hyvien tekojen tekemiseksi. Kyse ei ole esimerkiksi itsensä kurittamisesta. Luonteenvahvuuksien käyttö nähdään tavaksi toteuttaa hyveitä. Seligmanin ja Petersonin mukaan osa luonteenvahvuuksista soveltuisi myös useamman hyveen alle, joten liiaksi yksittäisiin hyveisiin ei kannata takertua.

Luokittelun kuusi hyvettä ja niihin johtavat luonteenvahvuudet ovat:

 • Viisaus: luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo ja näkökulmanottokyky.
 • Rohkeus: rohkeus, sinnikkyys, rehellisyys ja innostus.
 • Inhimillisyys: rakkaus, ystävällisyys ja sosiaalinen älykkyys.
 • Oikeudenmukaisuus: yhteistyö, reiluus ja johtajuus.
 • Kohtuullisuus: anteeksianto, vaatimattomuus/nöyryys, harkitsevuus ja itsesäätely.
 • Transendenssi eli ylittämiskyky: kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen, kiitollisuus, toiveikkuus, huumori ja henkisyys.

Jokaisella yksilöllä on potentiaalisesti käytössään nämä kaikki luonteenvahvuudet. Luonteenvahvuuksia mitataankin jatkumolla eli kyse ei ole siitä, onko jotakin luonteenvahvuutta vai eikö sitä ole. Kaikilla on kaikkia luonteenvahvuuksia, mutta kunkin luonteenvahvuuden määrä vaihtelee.

Jokaisella henkilöllä onkin oma ainutlaatuinen luonteenvahvuuksien yhdistelmänsä. Toista samanlaista yhdistelmää kuin sinulla ei todennäköisesti tule vastaan. Jokainen yksilö myös ilmentää vahvuuksia eri tavalla eri tilanteissa.

Kaikkia luonteenvahvuuksia voi ja tuleekin käyttää kaikilla elämän eri osa-alueilla. Kun ilmaiset luonteenvahvuuksiasi ajattelussa ja toiminnassasi, se lisää onnellisuuttasi, yhteyden tunnetta muihin ja tuottavuutta.

Miten luonteenvahvuudet ilmenevät hyvinä ja huonoina päivinä?

Kun asiat sujuvat hyvin, luonteenvahvuudet auttavat näkemään, mikä on parasta sinussa itsessäsi ja yhtä lailla sen, mikä on parasta kanssaihmisissä.

Kun kohtaamme haasteita, luonteenvahvuudet auttavat meitä selviytymään niistä. Niiden avulla voit kääntää huomiosi negatiivisesta positiiviseen ja välttää liikaa itsekriittisyyttä. Sen sijaan, että pohtisit, mikä sinussa on ”vialla”, kykenet kääntämään katseesi siihen, mikä sinussa on hyvää ja mitkä ovat sinun vahvuutesi.

Ryan Niemic, VIA-instituutin johtaja, sanoo, että haasteilla ja niiden myötä syntyvillä negatiivisilla tunteilla on taipumuksena tarttua ihmisiin kuin liima. Luonteenvahvuudet auttavat näissä haastavissa tunnepitoisissa tilanteissa.

puu ja auringonlasku

Huomaathan kuitenkin, että haastavat tunteet ovat tarpeellisia, koska ne auttavat oppimisessa, toimivat motivaation lähteenä, varoittavat ja kasvattavat. Haastavien hetkien ja tunteiden ei tulisi kuitenkaan määrittää meitä.

Miten luonteenvahvuudet liittyvät työhön?

Negatiiviset tunteet iskevät hyvin usein työssä. Tällöin ne rajoittavat meidän ajatteluamme ja kapasiteettiamme. Tämä puolestaan johtaa siihen, että jäämme herkemmin kiinni rutiineihin emmekä ole niin luovia ja tuottavia kuin voisimme olla.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun keskitymme hyödyntämään luonteenvahvuuksiamme työssä, olemme työssä onnellisempia ja tuottavampia sekä sitoutuneempia siihen, mitä teemme. Se lisää myös todennäköisyyttä sille, että koemme työmme kutsumukseksi.

Luoteenvahvuuksien käyttö auttaa myös ratkomaan haasteita tehokkaammin. Luonteenvahvuuksien käyttö myös vähentää stressiä, parantaa työsuoritusta ja vähentää masennusta. Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja käyttö kasvattaa lisäksi itsetuntemusta. Yleensä tämä lisää myös ymmärtämystä toisia ihmisiä heidän ajatteluaan ja toimintaa kohtaan.

 To know thyself is the beginning of wisdom. -Socrates

Tutkimuksen mukaan luonteenvahvuuksien käyttö työssä ilmenee ainakin seuraavilla tavoilla:

 • parempana terveytenä,
 • hyvinvointina,
 • työn tuloksellisuutena,
 • tuottavuutena,
 • pienempänä henkilöstövaihtuvuutena, ja
 • työtyytyväisyytenä.

Luonteenvahvuuksia työssä käyttävät yksilöt kokevat työssä useammin flow:ta ja työnimua sekä kokevat työnsä merkityksellisemmäksi.

Esimerkiksi henkilö, jonka ydinluonteenvahvuus on innostus, kokee todennäköisemmin työnsä kutsumuksena kuin välineenä maksaa laskuja. Oikeassa työssä hän tyytyväinen, hänellä on vähemmän sairaspäiviä ja hän ei todennäköisemmin pidä eläkkeelle jäämisen kanssa kiirettä.

Innostuksen lisäksi muut työtyytyväisyyden kanssa eniten korreloivat luonteenvahvuudet ovat uteliaisuus, kiitollisuus, toivo ja rakkaus. Miten sinä voisit kehittää ja käyttää erityisesti juuri näitä luonteenvahvuuksia nykyisessä työssäsi?

Mita ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvat tyohon?

Koska luonteenvahvuuksista moni on myös arvo, niin luonteenvahvuuksiaan käyttämällä pääsee monesti myös toteuttamaan ainakin osaksi omia arvojaan. Arvot ovat puolestaan yhteydessä työn merkityksellisyyden kokemukseen.

Miksi luonteenvahvuuksia kannattaa käyttää töissä?

Oletko pohtinut, miten sinä voisit käyttää omia luonteenvahvuuksiasi tehdäksesi maailmasta paremman paikan? Jollet ole vielä tutustunut luonteenvahvuuksiisi, niin voit tehdä maksuttoman VIA-testin (lisää linkki).

Pyri käyttämään luonteenvahvuuksiasi aina kun sen on mahdollista – ne ovat olennainen osa sinua itseäsi ja käyttäytymistäsi työssä. Niiden käyttäminen auttaa sinua olemaan parempi työssäsi, kasvamaan, kehittymään ja saavuttamaan potentiaaliasi.

Mitä enemmän voit käyttää ydinluonteenvahvuuksiasi työssä, sitä todennäköisemmin saat myönteisiä kokemuksia työssäsi. Ydinluonteenvahvuutesi ovat aidointa sinua.

Ydinluonteenvahvuudet ovat niitä, jotka ovat VIA-testin tuloksissa 3-7 ensimmäisen joukossa ja joihin soveltuu 3E:n-periaate. Voit lukea aiheesta lisää täältä.

Luonteenvahvuuksien ja muidenkin vahvuuksien käytössä onkin iso pitkälti käyttämätön potentiaali työelämää ajatellen. 

Tutkimuksissa on tehty aiemmin mainitsemieni havaintojen lisäksi myös muun muassa seuraavia havaintoja:

 • Neljän tai useamman ydinluonteenvahvuuden käyttö työssä, lisää todennäköisyyttä kokea työssä myönteisiä kokemuksia ja kokea työ useammin kutsumukseksi.
 • Ydinluonteenvahvuuksien käyttö työssä parantaa suoritusta ja auttaa hallitsemaan stressiä.
 • Ydinluonteenvahvuuksien käyttö työssä auttaa selviämään eteen tulevista esteistä.
 • Ydinluonteenvahvuuksien käyttö uudella tavalla, antaa uskoa asettaa useampia tavoitteita.
 • Yleisesti ottaen vahvuuksien käyttäminen parantaa itseluottamusta ja lisää proaktiivista toimintaa sekä lisää psykologista pääomaa. (Psykologisesta pääomasta julkaisen pian erillisen kirjoitussarjan).
Miten käyttää luonteenvahvuuksia töissä?

Kannattaa miettiä, voisitko tuunata nykyistä työtäsi siten, että pääsisit yhä useammin käyttämään luonteenvahvuuksiasi työssä? Voit esimerkiksi keskittyä yhdellä viikolla käyttämään yhtä luonteenvahvuuttasi uudella tavalla työssäsi. Seuraavalla viikolla voit ottaa toisen luonteenvahvuuden työn alle jne. Kirjaa näistä viikoista parhaat toimintatavat ylös ja pyri tekemään niistä jatkuva osa työskentelyäsi.

Luonteenvahvuuksien hyvinvointivaikutuksista pääset nauttimaan, kun käytät luonteenvahvuuksiasi säännöllisesti. Pyri siis sen vuoksi tekemään niiden käytöstä säännöllistä.

Lisäksi voit kiinnittää huomiota kollegoidesi toimintaan ja havainnoida heidän luonteenvahvuuksiaan sekä antaa heille palautetta, kun huomaat heidän parhaita puoliaan. Ehkä saat heidätkin kiinnostumaan luonteenvahvuuksista eli siitä, mikä on parasta heissä ja kollegoissa.

Näin parannat myös suhteitasi kollegoidesi kanssa ja luot myönteisiä tunteita. Tällä tavalla toimien voit saada aikaan paljon hyvää. 

Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön?

Näin lopuksi sainoisin, että luonteenvahvuudet ja työ liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa vai mitä mieltä sinä olet?

Mita ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvat tyohon?
Lähteet:

Niemic 2017. Character Strengths Interventions. A Field Guide for Practioners.

Niemic & McGarth 2019. The Power of Character Strengths.

Ojanen 2014. Positiivinen psykologia.

Peterson & Park 2008. Character Strenghts in The Workplace. https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/archives/character-strengths-in-the-workplace

Sutton 2021. Cultivating Strengths at Work. https://positivepsychology.com/cultivating-strengths-at-work/

 

3 thoughts on “Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön?”

 1. Pingback: PERMAV-malli ja luonteenvahvuudet - Cloudbalance Oy

 2. Pingback: Miten hallita stressiä luonteenvahvuuksien avulla – 15 vinkkiä - Cloudbalance Oy

 3. Pingback: Uteliaisuus luonteenvahvuutena - Cloudbalance Oy

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top