mountains and trees

Miten onnistut ja parannat hyvinvointiasi – kehitä psykologista pääomaasi

Positiivinen psykologinen pääoma on henkinen voimavara, joka on keskeinen tekijä sekä menestykselle että hyvinvoinnille.

Ilona Rauhalan sanoja lainatakseni psykologinen pääoma on tärkein pääoma, joka selittää onnistumista erilaisissa asioissa, ja se voi jopa ”ratkaista pelin”.

Onnistuminen tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi onnistumista yhdessä elämän tai työn osa-alueessa tai eri osa-alueiden välisen tasapainon saavuttamista. Joka tapauksessa se on jotain, jonka saavuttaminen on sinulle tärkeää.

Positiivisen psykologisen pääoman käsite ja osa-alueet

Positiivisen psykologisen pääoman käsite ja teoria perustuvat professori Fred Luthansin tutkimusryhmän tuloksiin. Siitä käytetään monesti lyhennettyä versiota ”psykologinen pääoma” tai vielä lyhyempää muotoa ”PsyCap”. Psykologisen pääoman taustalla on positiivinen psykologia ja myönteisten tunteiden voima.

Psykologisen pääoman elementit

Psykologinen pääoma koostuu neljästä eri osa-alueesta eli voimavaratekijästä, jotka ovat:

  • toivo (toiveikkuus),
  • realistinen optimismi,
  • resilienssi (sinnikkyys), ja
  • itseluottamus (minäpystyvyys).
heart, cloud, heaven-4528490.jpg

Tutkimuksissa on havaittu, että psykologinen pääoma on enemmän kuin edellä mainittujen osiensa summa. Sen vuoksi kaikkien neljän osa-alueen kehittäminen on hyvästä ja tärkeää.

Psykologinen pääoma ilmenee käytännössä asenteena, jossa näkyy oma-aloitteisuus, toimeliaisuus, vastuunottaminen ja yrittäjämäisyys. Se näkyy myös joustavuutena ja avoimuutena muutoksille ja kehittymiselle. Se auttaa siten myös itsensä johtamisessa.

Mitä hyötyä positiivisesta psykologisesta pääomasta on?

Psykologista pääomaa on tutkittu paljon. Aiemmin mainitsinkin, että psykologinen pääoma on yhteydessä menestymiseen eli onnistumiseen ja hyvinvointiin.

Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että psykologinen pääoma on yhteydessä yksilön myönteiseen työuraan esimerkiksi tehokkuuden, työtyytyväisyyden, työssä suoriutumisen ja työhyvinvoinnin sekä onnellisuuden osalta. Psykologisen pääoman on myös havaittu ennustavan korkeampaa palkkaa ja matalampaa työttömyysastetta.

Suomessa psykologista pääomaa ovat tutkineet ekonomien parissa Järlström & Brandt (2017). He havaitsivat, että usko omiin uramahdollisuuksiin oli korkeampi ekonomeilla, joilla oli korkeampi psykologinen pääoma. Heillä oli myös enemmän ylennyksiä ja ulkomaankomennuksia kuin matalamman psykologisen pääoman omaavilla ekonomeilla.

Voiko psykologista pääomaa kehittää?

Psykologinen pääoma ei ole synnynnäinen ominaisuus, ja sen kehittäminen on mahdollista. Sitä voi kehittää monilla eri tavoilla. Esimerkiksi Business Coaching kehittää valmennettavan psykologista pääomaa.

Psykologista pääomaa kehittää myös vahvuuksiin keskittyvä Kehity vahvuuksilla -valmennus. Teen siitä parhaillaan tutkimusta. Kehity vahvuuksilla Voimakehä -valmennukseen osallistuvat henkilöt tekivät positiivisen psykologisen pääoman mittauksen sekä valmennuksen alussa, että kahdeksan viikon jälkeen valmennuksen lopussa.

Psykologista pääomaa voidaan mahdollisesti kehittää erilaisilla positiivisen psykologian interventioilla, mentoroinnilla ja toimivalla esimiestyöllä.

nature, adventure, hike-6817376.jpg
Psykologisen pääoman tutkiminen jatkuu ja kehittyy

Psykologinen pääoma kostuu neljästä edellä mainitusta osasta. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että sitä voisi mahdollisesti täydentää muillakin positiivisen psykologian elementeillä. Potentiaalisia ehdokkaita ovat luovuus, flow, mindfulness, kiitollisuus, anteeksiantavuus, sosiaalinen älykkyys, autenttisuus ja rohkeus.

Sinulla on kaikki tarvittava psykologisen pääomasi kehittämiseksi

Kun itse kuulin psykologisesta pääomasta, innostuin siitä heti. Minusta on hienoa, että meillä kaikilla on todennäköisesti suuri määrä käyttämätöntä potentiaalia, jonka voimme itse aktivoida tavoitteita saavuttaaksemme. Se ei välttämättä onnistu ihan hetkessä ja helposti, mutta meillä jokaisella on käytössämme kaikki mitä tarvitsemme. Tärkeintä on alkaa työstää omaa mieltään.

On kuitenkin hyvä muistaa, että epävarmuudet ja epämieluisat tunteet ovat normaali osa elämää. Mieli kuitenkin synnyttää niistä helposti esteitä. Kyse onkin siitä, kuinka nopeasti pääset näistä esteistä yli, niin etteivät ne rajoita sinun tekemistäsi.

Kaikista neljästä psykologisen pääoman elementeistä voit lukea seuraavista blogipostauksista. Löydät niistä myös vinkkejä oman psykologisen pääomasi kehittämiseen.

Lue myös Miten itseluottamus näkyy osana psykologista pääomaa? Miten toivo näkyy osana psykologista pääomaa? ja Mitä realistinen optimismi tarkoittaa osana psykologista pääomaa?

Jos kaipaat lisää vinkkejä tavoitteiden saavuttamiseen, löydät niitä täältä.

 

Lähteet:

BCI business Coaching koulutusmateriaali (Ilona Rauhala).

Brandt, Jarlström 2020. Henry ry:n blogikirjoitus: Pitäisikö organisaatioissa kehittää yksilöiden psykologista pääomaa? https://www.henry.fi/ajankohtaista/blogit-ja-kuukauden-kasvo/2020/08/pitaisiko-organisaatioissa-kehittaa-yksiloiden-psykologista-paaomaa.html

Luthans & Youssef-Morgan 2017. Psychological Capital: An Evidence-Based Positive Approach. University of Nebraska-Lincoln. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1174&context=managementfacpub

Manka, Larjovuori ja Heikkilä-Tammi 2014. Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa. Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Nova 2014. Esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman välinen suhde korkeakouluopinnoissa. Työelämän tutkimuspäivät 2014. Työn monet muodot.  Tampereen yliopisto.

Rauhala, Leppänen ja Leppänen 2013. Pääasia – organisaation psykologinen pääoma.

Rauhala Podcast: Psykologinen pääoma / Makke Leppänen https://www.youtube.com/watch?v=4DzahqKVYv4

5 thoughts on “Miten onnistut ja parannat hyvinvointiasi – kehitä psykologista pääomaasi”

  1. Pingback: Positiivinen itsensä johtaminen ajatteluna ja toimintana (D) - Cloudbalance Oy

  2. Pingback: Miten toivo näkyy osana psykologista pääomaa? - Cloudbalance Oy

  3. Pingback: Realistinen optimismi osana psykologista pääomaa

  4. Pingback: Mitä itseluottamus tarkoittaa osana psykologista pääomaa?

  5. Pingback: Mitä onnistumisella tarkoitetaan ja mitä siihen tarvitaan? - Cloudbalance Oy

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top