Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan?

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan? Carol Dweck on tutkimuksissaan havainnut, että ihmisillä on kahdenlaisia asenteita, jotka ovat kasvun asenne (Growth Mindset) ja muuttumattomuuden asenne (Fixed Mindset).

Kasvun asenteen omaava ajattelee, että hänen on mahdollista oppia ja kehittyä, kun taas muuttumattomuuden asenteen omaava ajattelee, että hän on syntymässään saanut tietyt ominaisuudet, eivätkä hänen taitonsa ja älykkyytensä voi siksi kehittyä.

Ajatteletko sinä, että älykkyytesi ja taitosi ovat ne mitkä sinulle on syntymässä annettu, vai ajatteletko, että ne ovat jotain, mitä voit kehittää? Tämän asian pohtimiseen kannattaa käyttää hieman aikaa. Se nimittäin vaikuttaa paljon sekä siihen mitä elämältäsi haluat, että siihen, tuletko onnistumaan sen saavuttamisessa.

”There are two main mindsets we can navigate life with: growth and fixed. Having a growth mindset is essential for success.”

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan

Asenteen yhteys itseluottamukseen

Asenne linkittyy myös itseluottamukseen. Muuttumattomuuden asenteen omaava henkilö ei uskalla tai halua yrittää jotakin asiaa, koska mahdollinen epäonnistuminen tarkoittaa hänelle itseluottamuksen tason laskemista. Tämän asenteen johdosta ihminen määrittää itsensä ”huonoksi” epäonnistuessaan. Kasvun asenteen omaava puolestaan näkee yrittämisen haasteena ja mahdollisuutena onnistua tai oppia. Epäonnistuminen ei määritä hänen persoonaansa.

“In the growth mindset, failure can be a painful experience. But it doesn’t define you. It’s a problem to be faced, dealt with, and learned from.” – Carol Dweck

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan2

Asenne vaihtelee eri tilanteissa

Sinulla voi olla aihepiiristä tai tilanteesta riippuen sekä muuttumattomuuden asennetta että kasvun asennetta. Erityisesti kohdalle sattuvat haasteet, saatu kritiikki ja pärjääminen huonosti suhteessa toisiin laukaisevat helposti epävarmuuden kokemuksen ja tarpeen puolustautua. Tämä puolestaan estää kasvun ja oppimisen.

”The passion for stretching yourself and sticking to it, even (or especially) when it’s not going well, is the hallmark of the growth mindset. This is the mindset that allows people to thrive during some of the most challenging times in their lives.”

Carol Dweck

Kasvun asenne vs. muuttumattomuuden asenne

Meillä kaikilla on molempia asenteita, ja kyse ei ole vain joko tai -ilmiöstä, vaan ”käytössä oleva” asenne vaihtelee aihepiireittäin ja joskus jopa tilanteittain. Asia on kuitenkin helpommin ymmärrettävä, kun tehdään joko tai -vertailua.

Kasvun asenteen omaavan henkilön tunnistat seuraavista näkemyksistä:
 • hän uskoo, että älykkyyttä ja taitoja voi kehittää,
 • hän haastaa itseään mielellään,
 • hän uskoo, että vaivannäkö ja harjoittelu palkitaan,
 • hän näkee epäonnistumisen väliaikaisena takaiskuna ja jatkaa sinnikkäästi tavoitteen eteen työskentelyä,
 • hän kokee muiden ihmisten onnistumisen inspiroivana, ja
 • hän näkee palautteen saamisen mahdollisuutena kasvuun ja oppimiseen.

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."

Muuttumattomuuden asenteen omaavan henkilön tunnistat seuraavista näkemyksistä:
 • hän näkee älykkyyden ja taidot (talentin) muuttumattomana,
 • hän välttelee haasteita epäonnistumisen mahdollisuuden vuoksi,
 • hän uskoo, että talentti on synnynnäistä, joten vaivannäkö ja harjoittelu ei ole tärkeää,
 • hän antaa helposti periksi ja kokee takaiskujen olevan pysyviä epäonnistumisia,
 • hän kokee muiden ihmisten menestyksen uhkana ja kateuden aiheena ja
 • hän kokee palautteen saamisen henkilökohtaisena hyökkäyksenä, eikä siten huomioi rakentavaa palautetta.
Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan1

Kasvun asenne edesauttaa menestystä

Kasvun asenteen omaavan henkilön menestys on kasvavaa laatua, kun muuttumattomuuden asenteen omaavan henkilön menestysmahdollisuudet ovat rajalliset. Kasvun asenteen omaavaa ei mieti, onnistuko hän, vaan hän miettii, miten voi onnistua. Vaikeuksia kohdatessaan kasvun asenteen omaava kokeilee muita keinoja, jos kokeiltu keino ei toiminut. Hän myös osaa ja uskaltaa pyytää apua, kun sitä tarvitsee.

Kasvun asenteen on huomattu vähentävän uupumisen riskiä, vähentävän psykologisia ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta sekä vähentävän käytösongelmia.

”Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.” – Thomas Edison

Omat kokemukset kasvun asenteen hyödyistä

Minulla niin kuin muillakin on välillä ajatuksia, jotka kumpuavat muuttumattomuuden asenteesta. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa tilanne ja pohtia, kumpaa ajattelumallia haluaa itse ruokkia. 

Itse kampailin nuorempana korkeakouluun sisäänpääsyn kanssa. Pyrin ensin muutaman kerran pääsykokeiden kautta korkeakouluun, mutta en päässyt sisään. Niinpä päädyin opiskelemaan liiketaloutta ammattikorkeakouluun.

Vaikka ammattikorkeakouluopinnot olivat minusta hyvät, niin tradenomiksi valmistumisen jälkeen minua jäi ”kaivelemaan” se, etten ollut päässyt kauppakorkeakouluun. Varmasti mielessäni kävi ajatuksia siitä, että olen ”tyhmä tai jotain muuta vastaavaa”.

Sen sijaan, että olisin jäänyt vellomaan näihin ajatuksiini, päätin alkaa suorittaa kauppakorkeakoulun perusopintoja avoimen yliopiston kautta. Avoimen reittiä pitkin pääsin aikanaan myös tutkinto-opiskelijaksi Helsingin kauppakorkeakouluun. Opinnot sujuivat minulta mainiosti, vaikka pääsykokeet eivät olleetkaan minun juttuni.

Mitä tästä sitten voi oppia? Hanskojen tiskiin lyömisen sijaan kannustan ajattelemaan, että jos ensimmäinen reitti johonkin tavoitteeseesi ei jostain syystä toiminut, niin pohdi, mitä muita reittejä voit kokeilla.

Omat ajatukset eivät aina ole kovin laadukkaita. Niinpä omia ajatuksia ja myös toisten henkilöiden sinulle sanomia asioita kannattaa terveellä tavalla kyseenalaistaa. Minulle läheinen sukulainen sanoi teini-iässä ”Sinusta ei koskaan tule mitään.”. Se on jäänyt minulle hyvin mieleen ja muistan, että se tuntui pahalta, enkä lainkaan ymmärtänyt syitä tällaiseen käyttäytymiseen. En myöskään itse ajatellut, että minusta ei voisi tulla mitään, vaan päinvastoin uskoin mahdollisuuksiini. Olen myöhemmin kääntänyt tämän lannistavan tokaisun voimavaraksi ja käyttänyt sitä ”polttoaineena” haastavissa tilanteissa.

Voisitko sinä saada polttoainetta tulevaisuuden haasteisiin jostakin aiemmasta haastavasta kokemuksesta, jonka olet tavalla tai toisella selättänyt?

It’s not that I’m so smart. It’s just that I stay with problems longer.

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan3

Kasvun asenteen kehittäminen

Muuttumattomuuden asenne voi johtaa siihen, että et viitsi tai uskalla yrittää jotain asiaa, koska ajattelet, että et ole tarpeeksi älykäs tai lahjakas tms. Kasvun asenteen omaksuminen taas johtaa todennäköisemmin siihen, että uskallat yrittää haluamaasi asiaa. Jollet heti onnistu, niin voit ajatella, että et onnistunut vielä, mutta voit onnistua myöhemmin, kun harjoittelet lisää ja opit virheistäsi. Tällöin energiasi keskittyy enemmän oppimiseen kuin fiksulta näyttämiseen.

Jos kuitenkin huomaat muuttumattomuuden asenteen kumpuavan ajatuksiisi turhan usein, niin sinun on mahdollista muuttaa ajattelumalliasi. Se ei välttämättä käy yhdessä yössä, mutta ”harjoittelu tekee mestarin” tässäkin asiassa. Hyvä lähtökohta on, että tunnistat tilanteen ja sen jälkeen lähdet haastamaan omaa ajatteluasi.

Voit ruokkia kasvun asenteen kehittymistä:

 • asettamalla oppimistavoitteita,
 • juhlimalla epäonnistumisia,
 • kehumalla omaa ja muiden yrittämistä, ja
 • ajattelemalla, että asia ei ehkä onnistunut vielä, mutta se onnistuu, kun jatkat ponnistelua.

Sinun kannattaa myös tarkkailla omaa ajatteluasi esimerkiksi silloin, kun huomaat jonkun toisen olevan parempi jossain asiassa kuin sinä. Harmittaako se sinua vai ajatteletko, että voisit oppia häneltä jotain?

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan?

Kerrataan vielä, miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan. Kasvun asenne edistää tavoitteiden saavuttamista, tukee itseluottamusta, edistää mielenterveyttä ja mahdollistaa kasvun ja oppimisen. Muuttumattomuuden asenne johtaa haasteiden välttelyyn, nopeampaan periksi antamiseen ja muiden menestyksen kokemiseen uhkana.

Kasvun asenteen kannalta on tärkeää muistaa iloita ja kehua omaa ja toisten yrittämistä ennemmin kuin älykkyyttä, koska yrittämistä arvostamalla ruokit halua yrittää jatkossakin. Jos yrittämisen kehumisen sijaan kehut jotakuta älykkääksi, henkilölle saattaa tulla tunne, ettei hän voi tai hänen ei tarvitse tehdä töitä, kun hän on älykäs. Tämä voi johtaa myös kokemukseen, että omaa fiksuutta täytyy puolustaa, eikä sitä uskalla riskeerata yrittämällä jotain, minkä onnistumisesta ei voi olla sataprosenttisen varma.

Tiesitkö muuten, että Mozartkin sävelsi musiikkia kymmenen vuotta ennen kuin hän löysi oman arvostetun tyylinsä. Harvalle menestyneelle henkilölle menestys on tullut yhdessä yössä. Sen sijaan se on tullut kovan työn tuloksena.

Lähteet:

Dweck 2006. The New Psychology of Success.

FS Blog. Carol Dweck: A Summary of Growth and Fixed Mindsets https://fs.blog/carol-dweck-mindset/

Joylla 2020. Luentomateriaali: Mindset.

Nguyen 2016. What Having a “Growth Mindset” Actually Means. Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means

Smith 2020. Growth Mindset vs Fixed Mindset: How what you think affects what you achieve. https://www.mindsethealth.com/matter/growth-vs-fixed-mindset

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top