Uteliaisuus luonteenvahvuutena5

Uteliaisuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Uteliaisuus luonteenvahvuutena on tutkimista ja löytämistä ja kiinnostumista kokemuksen itsensä vuoksi. Utelias haluaakin oppia uutta ja kokeilla uusia asioita. Se voi tarkoittaa vaikka uusissa ravintoloissa tai kaupungeissa käymistä, uusiin ihmisiin tutustumista tai kiinnostavaan asiaan liittyvän tiedon etsintää internetin kätköistä. Uteliaisuus voi näkyä myös erilaisten työtehtävien kokeilemisena. Utelias saattaa kysyä innokkaasti kysymyksiä oppiakseen uutta, mutta hallitsee toimintansa siten, ettei se tunnu toisista henkilöistä epämiellyttävältä. Erityisen uteliaat haluavat kokeilla uutta ja erilaista sekä tutkia monimutkaisia asioita, epävarmaa ja epäselvää.

Uteliaisuuden luonteenvahvuuden ulottuvuudet

Uteliaisuuteen luonteenvahvuutena liittyy kolme ulottuvuutta, jotka ovat: elämyshakuisuus, avoimuus uusille kokemuksille ja kiinnostus. Näistä avoimuus uusille kokemuksille on enemmän psykologinen taipumus, joka voi johtaa myös ei-toivottuihin lopputuloksiin, kun taas uteliaisuus itsessään on enemmän toimintamalli. Avoimuuteen uusille kokemuksille on tutkimuksissa havaittu olevan geeniperäinen ja erään kaksostutkimuksen mukaan avoimuutta uusille kokemuksille selittää 43 % geenit. (Avoimuuden uusille kokemuksille jatkumon toinen ääripää on ADHD.)

Uteliasuus luonteenvahvuutena4

Uteliaisuuden luonteenvahvuudet omaavat henkilöt ovat todennäköisemmin kiinnostuneet toiminnasta, joka tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun, parempaan kompetenssiin ja itsensä kehittämiseen. Uteliaisuus voi toimia porttina elämänikäisiin harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja pyrkimyksiin. Uteliaisuus yhdistyy myös uuden oppimiseen, sitoutumiseen ja opintomenestykseen. Parhaimmillaan uteliaan mieli on liekeissä ihmetyksestä ja kiinnostavista asioista.

Mulla tämä näyttäytyy uudistumiskyvykkyytenä ja toteutuu erityisesti ammatillisesti. Ja sitten se näyttäytyy ihmisyydessä, olen kiinnostunut ajattelun erilaisuudesta ja miten me olemme niin ihanan erilaisia ihan kokonaisuutena. 

-Jarna Tanskanen

Uteliaisuus voi auttaa suuremman merkityksen löytämisessä. Se auttaa myös selviämään epävarmuuden ja uusien tilanteiden kanssa.

Uteliaisuus on yksi luonteenvahvuus, joka korreloi eniten elämäntyytyväisyyden kanssa. Uteliaisuus luonteenvahvuutena yhdistyy myös onnellisuuteen, terveyteen, pitkäikäisyyteen ja myönteisiin ihmissuhteisiin. Se voi auttaa ”rikastuttamaan” monella tapaa elämää. Uteliaisuus ruokkii myönteisiä tunteita, kuten jännitystä, nautintoa ja tarkkaavaisuutta.

Lisäksi uteliaisuus yhdistyy älykkyyteen, ongelmanratkaisukykyyn, autonomiaan, itsetuntoon ja itse koettuun hyvinvointiin. Sitä pidetään yhtenä maailman viidestä arvostetuimmasta luonteenvahvuudesta.

Uteliaisuus on puolisoni top ydinvahvuus. Tämä näkyy aitona kiinnostuksena kuunnella toista vuorovaikutuksessa. Lisäksi hän opettelee ja tutkii asioita aidolla uteliaisuudella lastemme kanssa. Ja kaiken keskiössä on upeaa havainnoida miten esimerkiksi uusien ihmisten tapaaminen ja uusiin asioihin tutustuminen energisoi puolisoa ja herättää samalla hänen toisen top- vahvuuden eli innostuksen.

-Mari Granholm

Uteliaisuuden aktivointi

Uteliaisuuden luonteenvahvuutta voit aktivoida esimerkiksi

  • Ihmissuhteissa ymmärtääksesi paremmin toisten ihmisten ajatuksia ja tunteita. Voit kysyä useammin toisten mielipidettä eri asioihin tai kysellä toisten kokemuksia vastaavista tilanteista, joissa itse olet. Voit toimia näin vapaalla ja työssä.
  • Työssä voit kysyä tarkentavia kysymyksiä työhönne liittyen tiimiltäsi tai esimieheltäsi osoittaaksesi uteliaisuuttasi ja kiinnostustasi.
  • Voit kysyä kollegoilta sopivia henkilökohtaisia kysymyksiä, jotka auttavat sinua tuntemaan paremmin kollegoitasi.
  • Voit etsiä valmiiksi lisätietoa asiasta, joka koskee tulevaa työtehtäväänne.
  • Voit itse tai voitte yhdessä kokeilla jotain uutta menetelmää tai tapaa tai työkalua jonkin ”vanhan” tehtävän tekemiseen.
  • Voit verkostoitua uusien ihmisten kanssa ja kysyä heiltä heidän asiantuntemukseensa liittyviä kysymyksiä.
  • Uteliaisuuden voi kohdistaa myös itseensä tarkastelemalla omia arvoja, tulevaisuuden toiveita ja sitä, mitä hyvää olet tuonut maailmaan esimerkiksi perheeseen ja työhön liittyen.
Uteliasuus luonteenvahvuutena

Uteliaisuuden luonteenvahvuuden ali- ja ylikäyttö

Uteliaisuuden alikäyttö voi näkyä toisille pitkästyneisyytenä, hajamielisyytenä tai itsekeskeisyytenä. Siihen voi liittyä myös liiallinen ”autopilotilla oleminen”.

Uteliaisuuden ylikäyttö voi puolestaan näkyä liiallisena uteliaisuutena eli tungettelevana käytöksenä tai liiallisena innokkuutena, jolloin toisille tulee tarve ottaa etäisyyttä. Liiallinen uteliaisuus voi näkyä myös vaikeutena saattaa työtehtäviä valmiiksi, kun uteliaisuus herää ja vie mukanaan johonkin tekeillä olevaan tehtävään liittymättömään aiheeseen. 

Uteliaisuus korreloi eniten innostuksen, oppimisen ilon, luovuuden, toivon ja näkökulmanottokyvyn kanssa.

Luonteenvahvuuksista voit lukea lisää esimerkiksi näistä artikkeleista:

Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön?

PERMAV-malli ja luonteenvahvuudet

 

 
Lähteet:

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strenghts.

Niemic 2018. Character Strenghts Intervetions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top