body of water during dawn

Positiivisella itsesi johtamisella kohti hyvinvointia ja tavoitteita

Haluatko oppia johtamaan itseäsi kohti hyvinvointia ja tavoitteita?

Kerron sinulle tässä ja seuraavissa kirjoituksissani tietoa ja vinkkejä, joilla sinäkin onnistut siinä.

Yksi tärkeimmistä taidoista

Itsensä johtaminen  on yksi nykypäivän ja tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista. Siihen on monta syytä. Maailma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, työ muuttuu verkostomaisempaan suuntaan ja yhä useampi organisaatio puhuu itseohjautuvan työnteon mallista, jolla tavoitellaan joustavuutta ja asiakkaiden parempaa sekä nopeampaa palvelua.

 

Itsensä johtaminen liittyy myös kaikkiin muihinkin elämän osa-alueisiin, ja ne muut osa-alueet vaikuttavat työhön, koska ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.

 

Itsensä johtaminen on avain oman näköisen elämän elämiseen ja omien tavoitteiden ja unelmien toteuttamiseen. Ne ovat asioita, joita kukaan muu ei osaa, eikä voikaan hoitaa sinun puolestasi.

 

Miten minä voin onnistua tässä kaikessa?

 

Samaan aikaan, kun itsensä johtamisen odotukset kasvavat, yhä useampi kärsii väsymyksestä sekä tyytymättömyyden ja riittämättömyyden tunteista.

 

Tällöin voi herätä kysymys siitä, miten minä suoriudun tästä kaikesta, kun olen nyt jo hetkittäin väsynyt. Puhumattakaan siitä, että minulla olisi enää aikaa ja resursseja tämän kaiken ohella omien unelmien tavoittelulle. Siksi se onkin erittäin hyvä kysymys. 

 

Yksi ratkaisu löytyy positiivisesta psykologiasta

 

Itsensä johtamisessa hyvänä apuna ja tukena voidaan käyttää muun muassa positiivisen psykologian tuottamaa tutkimustietoa.

 

Myönnän heti alkuun, että positiivinen psykologia on sanana harhaanjohtava ja se saattaa herkästi johdattaa ajatukset siihen, että se on vain ”positiivista höttöä tai keittiöpsykologiaa”. Näin ei kuitenkaan ole, vaan se ottaa huomioon myös negatiiviset tunteet sekä sen, ettei elämä ole aina helppoa, eikä sen kuulukaan olla.

 

Positiivisen psykologian nimi johtuu siitä, että sen tutkimuskohteet tarkastelevat asioita, ilmiöitä ja prosesseja, jotka edistävät meidän hyvinvointiamme ja merkityksellistä sekä onnellista elämää. (Wenström 2020, Positiivinen johtaminen).

 

Miten hyvinvointi liittyy itsensä johtamiseen ja ”koviin” tavoitteisiin?

Miten sitten hyvinvointi liittyy itsensä johtamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen? Se on ihan asian ytimessä, koska ilman hyvinvointia omat resurssisi jäävät käyttämättä tai ne jäävät ainakin hyvin vajaalle käytölle (Wenström, Positiivinen johtaminen webinaari 2021).

”Kaikilla mittareilla” saadaan parempi tulos, kun ihminen voi hyvin, eli hyvinvointi ja tulos eivät ole tai niiden ei tarvitse olla vastakkaisia asioita.

Positiivisen psykologian ytimessä on muun muassa omien vahvuuksien, voimavarojen ja arvojen tunnistaminen sekä niiden käyttö omassa elämässä ja omaa elämää koskevissa valinnoissa.

 

Kyse on siis itsensä johtamisesta niiden avulla, jolloin hyvinvointi, tavoitteet ja omien unelmien saavuttaminen kulkevat käsi kädessä.

 

Myönteiset tunteet ovat myös tärkeässä roolissa, koska myönteiset asiat ja tunteet vievät meitä elämässä enemmän eteenpäin kuin negatiiviset.

 

Ihminen suuntautuu luontaisesti kohti hyvää, mutta evoluution vuoksi meidän huomiomme kiinnittyy paljon voimakkaammin negatiivisiin asioihin ja tunteisiin. Tästä ilmiöstä käytetäänkin nimeä ”negatiivinen vinouma”. (Joylla, luentomateriaali 2020 & Wenström 2020, Positiivinen johtaminen).

 

Mitä aiheita positiiviseen itsensä johtamiseen liittyy?

Seuraavissa kirjoituksissa tulen kertomaan sinulle lisää siitä, millä tavoilla voit hyödyntää positiivisen psykologian tuottamaa tietoa itsesi johtamisessa kohti hyvinvointia, omia tavoitteitasi ja omia unelmiasi. Tulen käsittelemään esimerkiksi seuraavia teemoja:

·       Myönteisten tunteiden vaikutukset ja niiden hyödyt.

·       Vuorovaikutus itsensä ja muiden kanssa. Itsensä johtamisessa keskeistä on oma suhde itseen ja myös yhteistyö toisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutusta itsensä kanssa voi edistää esimerkiksi itsemyötätunnon avulla.

·        Yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Itsetuntemuksessa ja itsensä johtamisessa keskeistä on se, kuinka hyvin tunnet itsesi. Jollet tunne itseäsi, niin sinun on vaikea johtaa itseäsi itsellesi parhaalla mahdollisella tavalla ja kohti itsellesi tärkeitä päämääriä. Sen vuoksi tähän liittyy olennaisena osana omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen esimerkiksi työtä tuunaamalla. (Vahvuuksista olen kirjoittanut jo aiemminkin – voit lukea niistä täältätäältä ja täältä.)

 

·       Myönteiset käytänteet, joita sovelletaan arjessa. Tähän osa-alueeseen liittyy esimerkiksi oman energian ja ajan johtaminen sekä rutiinit. Ne liittyvät myös olennaisesti itsensä johtamiseen.

·       Positiivinen itsensä johtaminen, joka on ihmisenä kasvamista ajattelun- ja toiminnan tasolla. Positiivisella itsensä johtamisella voidaan vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin ja tulenkin käsittelemään niitä vähän limittäin. Muistutan vielä, että positiivinen itsensä johtaminen sallii kaikki tunteet. Ainaisen hyvän mielen sijaan on olennaista aitous ja rehellisyys itseään kohtaan. (Wenström 2020, Positiivinen johtaminen.) 

     Tähän liittyy esimerkiksi itsereflektio ja pyrkimys henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tässä yhteydessä kerron muun muassa mindsetin, rohkeuden ja motivaation vaikutuksista sekä positiivisesta psykologisesta pääomasta, joka on keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Positiivinen psykologinen pääoma muodostuu toivosta, optimismista, minäpystyvyydestä sekä resilienssistä (Wenström, Positiivinen johtaminen webinaari 2021).

Taustalla on PRIDE-teoria

Tarkkaavainen lukija ehkä huomasikin, että käytän viitekehyksenä positiivisen johtamisen PRIDE-teoriaa, joka on tarkoitettu organisaatioiden johtamiseen ja erityisesti muutosjohtamisen välineeksi. Se soveltuu kuitenkin erinomaisesti jatkuvaan käyttöön.

PRIDE-teoria pohjautuu positiivisen ja humanistisen psykologian tutkimustietoon. Molempien psykologian suuntauksien tavoitteena on optimaalinen hyvinvointi sekä kasvu ja myönteisen potentiaalin realisoiminen (Wenström, 2020).

Positiivinen (itsensä) johtaminen edistää työn imua ja innostusta sekä tukee positiivista psykologista pääomaa. (Wenström, Positiivinen johtaminen webinaari 2021)

Tiedoksi heille, joita asia kiinnostaa enemmän, että PRIDE-nimi muodostuu seuraavista osa-alueista:

P Positive practices – myönteiset käynteet

R Relationship enhancement – vuorovaikutus ja yhteistyö

I Individual attributes – yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

D Dynamic leadership – positiivinen johtaminen

E Emotional wellbeing – myönteiset tunteet. (Wenström 2020, Positiivinen johtaminen).

 

Seuraavassa kirjoituksen osassa keskityn erityisesti myönteisten tunteiden vaikutuksiin ja niiden hyvin merkittäviin ja olennaisiin hyötyihin. Annan vinkkejä, miten voit lisätä niitä omassa elämässäsi ja saada eväitä onnistumiseen itsesi johtamisessa. Voit lukea sen täältä.

Järvi ja vuori
Photo by Colin Watts on Unsplash

1 thought on “Positiivisella itsesi johtamisella kohti hyvinvointia ja tavoitteita”

  1. Pingback: Positiivinen itsensä johtaminen ja myönteiset käytänteet (P) - Cloudbalance

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top