Rakkaus luonteenvahvuutena

Rakkaus luonteenvahvuutena – inhimillisyyden hyve

Rakkaus luonteenvahvuutena tarkoittaa läheisten ihmissuhteiden arvostusta ja niiden vaalimista lämpimästi ja aidosti. Rakkaus luonteenvahvuutena on paljon laajempi kuin rakkauden useimmin tarkoitettu romanttinen muoto. Se on enemminkin tapa, jolla ihminen lähestyy läheisimpiä ihmissuhteita. Rakkaus luonteenvahvuutena sisältää vahvan myönteisen tunteen, sitoutumisen ja usein myös uhrauksia.

Ennen kaikkea rakkauden luonteenvahvuus ilmenee kaksisuuntaisena eli haluna ilmaista ja vastaanottaa rakkautta ja lämpimiä tekoja muilta. Siinä on kyse tunneyhteydestä toisten ihmisten kanssa ja ihmissuhteiden hoitamisesta. Rakkaudella luonteenvahvuutena on merkittävä vaikutus elämäntyytyväisyyteen.

Ystävällisyyden luonteenvahvuus on sen sijaan enemmän toimintamalli ja sen lisäksi se on yksisuuntainen luonteenvahvuus eli kyse on ystävällisyyden osoittamisesta muille ei niinkään sen vastaanottamisesta muilta.

Rakkautta luonteenvahvuutena on useampaa erilaista tyyppiä. Rakkaus voi ilmetä vanhemman ja lapsen välisenä kiintymyksenä, ystävien välisenä rakkautena, perheen ja sukulaisten välisenä rakkautena ja romanttisena rakkautena tai rakkautena lemmikkejä kohtaan. Tutkijat ovat sitä mieltä, että malli ja kyky näihin rakkauden lajeihin muodostuu varhaisissa kiintymyssuhteissa.

Lähes kaikki kokevat ja osoittavat rakkauden tunteita elämän aikana. Kuitenkin rakkaudessa luonteenvahvuutena on kyse siitä, että tärkeät ihmissuhteet ovat sen ytimessä, miten ihminen kokee oman arvonsa.

Rakkaus luonteenvahvuutena käytännössä

Rakkaus luonteenvahvuutena lisää ihmissuhteissa suvaitsevaisuutta, empatiaa, anteeksiantoa, mikä edistää ihmissuhteiden terveyttä ja kestävyyttä. Rakkauden luonteenvahvuus näyttäytyy terveenä kommunikointina toisten kanssa, kuten kykyyn selvittää mahdolliset konfliktit rakentavasti

Rakkaus luonteenvahvuutena on yksi eniten elämäntyytyväisyyttä edistävistä luonteenvahvuuksista. Rakkaus ja turvalliset ihmissuhteet yhdistyvät vahvasti pidempään ja terveempään elämään.

Rakkaus ja turvalliset ihmissuhteet voivat antaa elämään merkityksen ja tarkoituksen kokemuksen.

VIA-luonteenvahvuutenani nousee uteliaisuuden jälkeen rakkaus. Se näkyy minussa vahvoina kiintymyssuhteina ja tahtona huolehtia ihmissuhteistani. Koen onnellisuutta ja kiitollisuutta elämää kohtaan ja haluan toiminnallani jakaa iloa ja hyvää ympärilleni. Halaan paljon ja päästän lähelle. Näen ihmisen vahvuuksien kautta ja tuen mielelläni toista onnistumaan ja kukoistamaan. – Sanna Virtanen, Happia

Rakkaus luonteenavahvuutena2

Rakkaus luonteenvahvuutena – sen aktivointi

Rakkautta luonteenvahvuutena voit aktivoida esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Reflektoi vaikkapa kirjoittamalla tai pohtimalla, mitä yleisesti arvostetaan terveessä, rakkaudellisessa ihmissuhteessa. Valitse yksi havainnoistasi ja toteuta se käytännössä.
  • Kerro läheiselle ihmiselle, miksi arvostat häntä. Muista myös ilmaista konkreettinen esimerkki, miten se ilmenee käytännössä.
  • Työssä rakkauden osoitukseksi voidaan nähdä se, että olet motivoinut tekemään työsi lämmöllä huolehtiaksesi toisista.
  • Pyri luomaan työssä rakkauden mikrohetkiä. Esimerkiksi kun kollegalle on sattunut jotain hyvää, reagoi siihen lämpimästi ja aidolla kiinnostuksella sekä pyydä heitä kertomaan lisää asiasta.
  • Pohdi mikä työtehtäväsi on erityisen arvokas toisille ihmisille; kollegalle tai asiakkaalle ja arvosta sitä rakkauden osoituksena.
  • Kerro arvostavasi jotain kollegaa ja anna konkreettinen esimerkki, jota arvostat hänen tavassaan toimia.
  • Kun kollegallasi on huono päivä, tue häntä ja ilmaise aito huolesi.
  • Suuntaa rakkauden luonteenvahvuus itseäsi kohti ja tee loving-kindness meditaatio.

”I experience close, loving relationships that are characterized by giving and receiving love, warmth, and caring.” – Niemic & McGrath

Rakkaus luonteenvahvuutena3

Rakkauden ali- ja ylikäyttö

Rakkauden alikäyttö voi näkyä siten, että sinun on hankala olla lämmin toisia kohtaan. Syynä tähän voi olla se, että koet tulleesi aiemmin loukatuksi jossain ihmissuhteessa ja pelkäät niin tapahtuvan uudelleen. Joillekin ihmisille voi olla myös vaikeaa löytää itselle sopivaa tapaa ilmaista lämpöä ja huolenpitoa toisille ihmisille.

Rakkauden luonteenvahvuutta voi olla helpompi ilmaista joissakin ihmissuhteissa tai joillakin elämän osa-alueilla kuin toisilla. Sen käyttö saattaa olla helpompaa perhettä ja lemmikkejä kohtaan, mutta haastavaa esimerkiksi työyhteisössä. Sitä voi työyhteisössä osoittaa esimerkiksi kuuntelemalla, välittämällä ja olemalla aito.

Rakkauden alikäyttö voi näkyä myös siten, että kykenee osoittamaan sitä toisia kohtaan, mutta on vaikea ottaa sitä itse vastaan. Tällä toiminnalla on myös negatiivisia vaikutuksia ihmissuhteisiin, vaikka sitä voi olla vaikea ymmärtää tai huomata.

Toinen rakkauden alikäytön muoto on se, ettei suuntaa luonteenvahvuuden käyttöä itseään kohtaan. Se voi näkyä huonoina itsensä johtamisen taitoina, oman hyvinvoinnin laiminlyömisenä tai olemalla ankara ja kriittinen itseään kohtaan yleisesti tai tehdessään virheen.

Rakkauden luonteenvahvuuden käyttäminen vaikuttaa suuressa määrin ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja elämäntyytyväisyyteen, ja siksi sen aktivoinnin eteen kannattaa ponnistella.

Rakkauden luonteenvahvuuden ylikäyttö puolestaan näkyy rakkauden ylitsepursuavana osoittamisena jotakin henkilöä kohtaan ennen kuin tämä henkilö on valmis siihen. Osa ihmisistä tarvitsee enemmän aikaa tutustumiseen ja läheisen ihmissuhteen muodostamiseen. Liiallinen innokkuus voi estää tai hidastaa hyvän ihmissuhteen kehittymistä.

Rakkaus luonteenvahvuutena yhdistyy eniten kiitollisuuden, ystävällisyyden, innokkuuden, toivon ja sosiaalisen älykkyyden kanssa.

Lue lisää luonteenvahvuuksista esimerkiksi kirjoituksesta ”Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön”.

 

Lähteet:

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strengths.

Niemic 2018. Character Strengths Interventions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strengths and Virtues. A handbook and classification.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top