Innostus luonteenvahvuutena

Innostus luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve

Innostus luonteenvahvuutena tarkoittaa innostunutta ja energistä lähestymistä johonkin asiaan tai elämään ylipäänsä. Innostuksen luonteenvahvuuden omaavat heräävät innostuneen jännittyneinä uuteen päivään. He elävät elämäänsä kuin seikkailua. Innostunut tuntee ”todella elävänsä” ja haluaa kokeilla erilaisia asioita ja aktiviteetteja.

Innostuksen tuoma energia ja elinvoimaisuus ylläpitävät terveyttä ja se tukee hyvinvointia edistäviä tapoja. Innostus on tarttuvaa ja sen vuoksi innostusta ja energisyyttä arvostavat ovat mielellään innostuksen luonteenvahvuuden omaavan lähipiirissä.

Luonteenvahvuutena innostus yhdistyy sekä kehon että mielen elinvoimaisuuteen. Elinvoimaisuus on dynaamista hyvinvointia ja olennainen eudaimonian osatekijä. Elinvoimaisuutta edistää Decin ja Ryanin mukaan se, että itseohjautuvuusteorian mukaiset tarpeet; omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus, toteutuvat.

Innostus luonteenvahvuutena käytännössä

Innostus luonteenvahvuutena ulottuu eri elämänosa-alueille. Innostus edesauttaa myös oman kutsumuksen löytämistä. Mielihyvän lisäksi innostus tukee tarkoituksen löytämistä ja merkityksellisyyden kokemusta. Tällöin työn tekeminen on antoisaa.

Parhaimmillaan innostus ilmenee tasapainoisesti niin, että se edistää sekä omaa että läheisten ihmisten onnellisuutta. Innostus vetää helposti muita ihmisiä puoleensa, mikä tukee myönteisten ja merkityksellisien ihmissuhteiden muodostamista.

Innostus edesauttaa omien kykyjen ja taitojen täydempää ilmaisua. Innostuksen luonteenvahvuuden omaava inspiroi toisia ihmisiä ja motivoi heitä saattamaan projektit loppuun saakka.

Innostus on toinen luonteenvahvuuksista, joka linkittyy eniten onnellisuuden kanssa. Se näkyy mielihyvänä, sitoutumisena ja merkityksellisyyden kokemuksena.

Innostus on yhteydessä toivon luonteenvahvuuteen. Niihin molempiin liittyy myönteisyys. Innostus painottuu toivoa enemmän nykyhetkeen kuin tulevaisuuteen.

Innostus on toinen eniten elämäntyytyväisyyttä lisäävistä luonteenvahvuuksista. Siltikin se on yksi vähiten arvostetuista luonteenvahvuuksista.

Innostus luonteenvahvuutena – Mikä edistää ja mikä estää sen käyttämistä?

 • Pohdi, mikä saa innostuksesi syttymään. Entä mitkä seikat mahdollisesti heikentävät sitä. Huomioi nämä toiminnassasi.
 • Miten innostus edistää hyviä asioita elämässäsi? Millä elämänosa-alueella voisit hyödyntää sitä vielä enemmän tai uudella tavalla?
 • Miten olet huomannut innostuksen tason vaikuttavan hyviin elämäntapoihin? Miten voisit vielä edistää tätä yhteyttä?
 • Miten muiden energiataso vaikuttaa sinun innostukseesi tai vaikuttaako se lainkaan? Entä miten sinun energiatasosi vaikuttaa muihin?
 • Innostus on lisäarvoa tuottava luonteenvahvuus. Sen vuoksi se toimii parhaiten yhdessä jonkun toisen luonteenvahvuuden kanssa. Mikä muu luonteenvahvuutesi toimii hyvin innostuksen parina?
Tunnistan, että innostus itsellä syttyy kun saa käyttää ydinvahvuuksia tai onnistun niillä – juuri optimaalisesti🙋 Innostus oli pitkään ydinvahvuuksissani korkealla, nyt se on hiukan siirtynyt ylemmäs. Muutos voi liittyä tietoiseen tarpeeseen hiukan karsia ylimääräistä – pysähtyä oleellisimman äärelle. Luonteenvahvuuksien kautta ymmärsin innostusta uudella tavalla linkittyen rohkeuden hyveeseen – innostus saa tekemään sellaisia asioita jotka jännittävät ja koska innostus voittaa pelon💥💯– Mari Granholm
Innostus luonteenvahvuutena4

 

”I feel vital and full of energy, I approach life feeling activated and enthusiastic.”

– Niemic & McGrath

Innostuksen luonteenvahvuuden aktivointi

 • Huomioi läheisesi luonteenvahvuus hänen toiminnassaan ja osoita innostusta ja kiinnostusta hänen luonteenvahvuuttaan kohtaan.
 • Töissä saatamme helposti keskittyä saamaan vain tehtävät tehdyksi. Pyri suhtautumaan johonkin tehtävään tavallista energisemmin ja tarmokkaammin. Yhdistä innokkuuden luonteenvahvuutesi tehtävään ja pohdi, mitä hyviä asioita sen tekeminen saa aikaan.
 • Pohdi, miten jostain työtehtävästä saisi innostavamman. Sen jälkeen toteuta ideasi.
 • Kun olet tauon tarpeessa, tee hetki jotain asiaa, josta olet innostunut. Palaa sen jälkeen energisempänä työn pariin.
 • Käytä innostuksen luonteenvahvuutta omalla ehkäpä vauhdikkaallakin tavalla, kuten pomppimalla, juoksemalla paikallasi tai leikkimällä takaa-ajo-leikkiä lapsen tai lemminkin kanssa.
 • Kysy puolisoltasi, miten hänen päivänsä meni. Kun kuulet myönteisen kokemuksen tai onnistumisen, osoita olevasi myötäinnostunut ja pyydä kertomaan asiasta lisää.
 • Ulkoile luonnossa. Se aktivoi innostusta ja energisyyttä.
 • Jaa myönteisiä tapahtumia tai asioita toisten kanssa.

Innostus on liikkeellä pitävä voima, oivallusten mahdollisuuskenttä, sytyke tarttua asioihin ja vaikuttaa. Minulle innostus on vahvasti kytköksissä uteliaisuuteen, ne ovat toisiaan ruokkiva maailmanpyörä. Olen huomannut, että uteliaisuuteni vie väistämättä minua innostavien asioiden ääreen 😍 innostus uusiin asioihin ja ihmiskohtaamisiin puolestaan ruokkii uteliaisuutta ja seikkailunhaluani.  😍. Pidän innostusta myös luovuuden trampoliinina. Mitä innostuneempi jostakin asiasta olen, sen korkeampi pomppu myös luovuuteen 😍Sanna Virtanen

Innostuksen luonteenvahvuuden yli- ja alikäyttö

Innostuksen alikäyttö voi näyttäytyä energian puutteena, uuden idean apaattisena vastaanottamisena, tylsistymisenä, kiinnostuksen puutteena tai matalana mielialana. Tämä voi johtua vaikkapa kielteisestä ilmapiiristä tai liiasta työkuormasta.

Syyn pohtimiseen kannattaa käyttää vähän aikaa, jotta tilannetta voisi korjata. Innostuksen määrää voi nostaa myös aktivoimalla tietoisesti jonkin toisen ydinluonteenvahvuuden käyttöä, olemalla fyysisesti aktiivinen, hakeutumalla tekemisiin myönteisen ihmisen kanssa tai keskittymällä palautumiseen ja myös muutoin omaan hyvinvointiin.

Innostuksen ylikäyttö voi näkyä liiallisena ja jatkuvana energisyytenä, jolloin toiset eivät tahdo pysyä tilanteen mukana. Innostuksen ylikäyttö voi esiintyä myös huonona ajoituksena esim. aikaisin aamulla tai sopimattomassa tilanteessa. Pahimmillaan toisille ihmisille tulee tarve vetäytyä tilanteesta.

Innostuksen ylikäyttöä voi tasapainottaa itsesäätelyn, nöyryyden tai harkitsevuuden luonteenvahvuuksien avulla. Innostusta voi myös pyrkiä purkamaan suuntaamalla sen sopivampaan kohteeseen tai toimintaan.

Innokkuuden luonteenvahvuus korreloi eniten toivon, uteliaisuuden, kiitollisuuden, sinnikkyyden ja huumorin luonteenvahvuuksien kanssa.

Innostuneisuus ja energisyys on mulla vahvoina. Tosin via-testissä zest tuli vasta kolmantena (1. Curiosity 2. Creativity). Mut mä luulen että mun into ja energia näkyy ekana muille. Ja toivo elää mussa vahvana myös. Sanoitan sitä itse toiveikkuutena. Innostuneisuus yhdistettynä uudistumishaluun on kyllä ollut mun uralla ne voimakkaat draiverit. – Jarna Tanskanen

Innostus luonteenvahvuutena2

Lue lisää luonteenvahvuuksista tästä suositusta artikkelista ”Perma-V malli ja luonteenvahvuudet”.

Lähteet:

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strenghts.

Niemic 2018. Character Strenghts Interventions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top