Rehellisyys luonteenvahvuutena

Rehellisyys luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve

Rehellisyys luonteenvahvuutena on moninainen asia. Lyhyesti määriteltynä rehellisyys on sitä, että puhuu totta. Sen lisäksi rehellisyys on toimimista autenttisena eli aitona itsenä sen sijaan, että teeskentelisi tai esittäisi jotain muuta kuin on. Siihen kuuluu myös vastuunottaminen omista tunteista ja toiminnasta. Tämä näkyy siten, että toimii johdonmukaisesti omana itsenään eri rooleissa ja omien arvojen mukaisesti.

Rehellisyyteen luonteenvahvuutena liittyy siten kolme käsitettä. Rehellisyys (Honesty) viittaa totuudellisuuteen ja ihmistenväliseen vilpittömyyteen. Autenttisuus (Authenticity) viittaa aitoihin tunteisiin ja psykologiseen syvyyteen. Integriteetti (Integrity) tai eheys viittaa moraaliseen nuhteettomuuteen ja sisäiseen yhtenäisyyteen.

Monella meistä on elämässä hyvin erilaisia rooleja, kuten toimiminen lapsena, vanhempana, puolisona, työkaverina, alaisena, ystävänä jne. Siksi autenttisuus ei ole kovin helppoa ja säännönmukainen omien arvojen mukaan toiminenkin voi olla haastavaa tai vähintäänkin se tulee helposti haastetuksi. Toisaalta autenttinen toiminta vähentää stressiä ja pienentää kuormitusta. Lisäksi autenttisuus ja minän eheys edistävät henkilökohtaista kasvua ja myönteistä muutosta.

Autenttinen henkilö tunnistaa sekä vahvuutensa että heikkoutensa. Autenttisen elämän on havaittu olevan nautinnollisempaa ja edistävän eudaimoniaa. Kun tavoitteet ovat oman itsen kanssa yhteensopivia (self-concordance), se edistää tavoitteiden toteutumista.

Rehellisyys luonteenvahvuutena käytännössä

Rehellisyys on maailmanlaajuisesti arvostettu luonteenvahvuus etenkin ihmissuhteissa. Rehelliset ihmiset tekevät sen minkä lupaavat. Se auttaa rakentamaan vahvoja ihmissuhteita, koska rehellisiä ihmisiä pidetään luotettavina ja riippumattomina.

Empaattisesti suorasanainen. Siihen pyrin. Silti toisinaan mieluummin kiertelisin ja kaartelisin, sovittelisin sujuvaksi ja toisinaan taas suustani loikkii sammakoita ja sosiaalinen filtterini on hukassa. Pistetään autenttisuuden piikkiin. -Sanna Virtanen

Ennen kaikkea rehellisyys on aitona itsenään olemista ja toimimista, omien vahvuuksien käyttämistä sekä omien arvojen mukaan elämistä. Tämä toimintamalli tuo monenlaisia etuja. Aitona itsenä toimiminen näkyy myös muille ihmisille ja heille tulee tunne, että he tuntevat sinut oikeasti. Autenttiset ihmiset ovat usein pidettyjä. Sen vuoksi autenttisuus tukee ihmissuhteiden luomisessa ja rakentamisessa.

Toisaalta kaikki ihmiset muuttuvat ja kehittyvät elämän varrella. Tämän vuoksi omien ajatusten, tunteiden ja toiminnan reflektointi, oman minäkuvan päivittäminen ja itselle kerrotun tarinan päivittäminen on tarpeen ja hyödyllistä aika ajoin. Autenttisuutta voi tarkastella ja edistää esimerkiksi Coachingin avulla.

Rehellisyyden luonteenvahvuus vaikuttaa myös siihen, että ihmisen tavoitteet ovat todennäköisemmin linjassa omien arvojen ja kiinnostusten kohteiden kanssa. Se onkin rehellisyyden luonteenvahvuuden omaavalle tärkeämpää kuin suosion tavoittelu.

Rehellisyys on ollut usean ohjausasiakkaani vahvuuksia – on ollut ihana havainnoida miten tämä vahvuus näkyy kyvyssä reflektoida omaa uraa ja oman toiminnan roolia. Se on näkynyt myös omien arvojen selkeytenä, joskus toki myös raakarehellisenä sisäisenä puheena. Sellaisenkin havainnon olen tehnyt että rehellisyyden ydinvahvuudella varustetut ihmiset tulevat useimmiten kellolleen sovittuun aikaan😄. – Mari Granholm

Rehellisyys onkin korjaava vahvuus (corrective strenght), joka on tukena erilaisissa arviointitilanteissa, kuten silloin, kun on valittava oikein tekemisen ja vähällä pääsemisen välillä.

Rehellisyys luonteenvahvuutena3

Rehellisyys auttaa ottamaan vastuun omasta elämästä, mikä puolestaan edistää hallinnankokemusta. Rehellisyyden luonteenvahvuuden omaavan on myös helpompi ottaa vastuu omista virheistä.

Rehellisyyden luonteenvahvuus tukee myös itsearvioinnissa eli auttaa tunnistamaan omat ja muiden kompetenssit ja motivointitekijät.

”I am honest to myself and to others, I try to present myself and my reactions accurately to each person, and I take responsibility for my actions.” -Niemic & McGrath 

Rehellisyys on yksi minun ydinluonteenvahvuuksistani. Se näkyy käytännössä siten, että teen sen mitä lupaan. Minä myös sanon mitä tarkoitan ja tarkoitan, mitä sanon. Toki käytän tukena ystävällisyyden ja sosiaalisen älykkyyden luonteenvahvuuksia, jotka ovat myös ydinluonteenvahvuuksiani. Minun on myös aika helppo ottaa vastuu omista virheistäni. Tyypillisesti valitsen sen, mitä on oikein tehdä sen sijaan, että valitsisin sen, mikä olisi helpointa. Rehellisyyden luonteenvahvuus on auttanut minua myös tekemään elämässäni ja urallani muutoksia, koska otan vastuun omasta elämästäni. Sen sijaan, että harmittelisin loputtomasti sitä, että asiat eivät ole niin kuin toivoisin, toimin aktiivisesti muuttaakseni asioita.  – Jetta

Rehellisyys luonteenvahvuutena ja sen aktivointi

Rehellisyyden luonteenvahvuutta voit aktivoida vaikkapa seuraavilla tavoilla:

  • Kun joku pyytää rehellisen mielipiteesi, kerro se heille. Käytä tukena ystävällisyyden luonteenvahvuutta.
  • Kirjoita kirje jollekin henkilölle ja kerro, mitä aiemmin ilmaisemattomia tunteita (esim. arvostus, kiitollisuus) sinulla on heitä kohtaan. Mikäli koet, että kyseinen henkilö ilahtuisi tästä kirjeestä, näytä se hänelle, jos se tuntuu sinusta hyvältä ajatukselta.
  • Anna työssä rehellistä, mutta rakentavaa palautetta.
  • Tarkastele tapaasi ilmaista asioita, jos se on kiertelevä, epäselvä tai välttelevä pyri tarkempaan ilmaisuun.
  • Ota tavaksesi ”sanoa mitä tarkoitat ja tarkoittaa mitä sanot”.
  • Kohdista rehellisyys itseäsi kohtaan. Onko sinulla jonkin haaste, huono tapa, jota olet vältellyt kohtaamasta? Ala tutkimaan tätä haavoittuvuutta suuremman rehellisyyden avulla.

Rehellisyyden luonteenvahvuuden kanssa korreloi eniten sinnikkyys, näkökulmanottokyky, ystävällisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus.

Mielemme on hyvä suojaamaan meitä, joten on todennäköistä, että emme ole ihan rehellisiä aina itsellemme tai toisillemme. Saatamme vältellä ikävää tunnetta tai tosiasiaa, joka on vaikkapa nolostuttava. Kun mielesi tekee jättää kertomatta totuus, niin pohdi suojeletko itseäsi vai toista henkilöä.

Läheisissä ihmissuhteissa avoimuus toimii parhaiten. Kuitenkin joissakin ihmissuhteissa tai työpaikalla voi olla kirjoittamattomia sääntöjä siitä, mitä on lupa tai tapana keskustella.

Monissa ihmissuhteissa on paljon helpompaa ja ehkäpä toimivampaa olla olematta täysin rehellinen esimerkiksi toisen tunteiden loukkaamisen pelossa. Monesti näissä tilanteissa joutuu tasapainottelemaan rehellisyyden käytön ja sen alikäytön välillä. Parhaiten tämä onnistuu, kun hyödyntää apuna sosiaalisen älykkyyden vahvuutta.

Rehellisyys on ollut myös kotonamme keskustelun aiheena kun tyttärellä oli kaveri joka usein kertoi, että ”voin ehkä alkaa” Joka johti siihen, että tytär odotti kaveria usein turhaan leikkimään. Nyt tytär yksi päivä totesi, että oli yhdelle ystävälle sanonut ”voit sanoa suoraan jos et jaksa leikkiä tai alat jotain toista – en minä siitä pahastu se on ok” Johon kaveri oli rohkaistunut vastaamaan, että illalla on harrastuksia, niin ei jaksa leikkiä koulun jälkeen. Hyvin usein saatamme olla ”epärehellisiä” suojellaksemme, varoaksemme toisten tunteita tai emme pysty itse käsittelemään vaikeita tunteita – pelkäämme. – Mari Granholm

Valkoiset valheet tai sanomatta jättäminen on aivan eri asia kuin tarkoituksellinen ja jatkuva valehtelu, puolitotuuksien kertominen tai jonkin asian kieltäminen itseltään. 

Haavoittuvuuden pelon vuoksi monille on vaikea olla suora ja rehellinen, koska heitä voi huolestuttaa toisten mahdollinen hyväksikäyttö.

Rehellisyys luonteenvahvuutena

Rehellisyyden luonteenvahvuuden yli- ja alikäyttö

Rehellisyyttä voi ylikäyttää niin kuin muitakin luonteenvahvuuksia. Rehellisyys on hyvä asia, mutta sitä hyvää asiaakin voi olla ”liikaa” ja tällöin se voi johtaa toisen loukkaamiseen, koska kaikki eivät ole psykologisesti valmiita kuulemaan totuutta. Liika rehellisyys voi jopa olla huonompi juttu kuin itse ongelma tai se voi pahentaa ongelmaa. On hyödyllistä miettiä, miten ja kuinka suoraan jonkin asian ottaa esiin. Voisiko kevyempi versio tai ilmaisu riittää korjaamaan asian? Joissakin tilanteissa raaka rehellisyys on toki tarpeen.

Rehellisyyden parina on tärkeää käyttää tukena erityisesti ystävällisyyden luonteenvahvuutta. Apua on myös sosiaalisen älykkyyden luonteenvahvuudesta. Ystävällisyyttä kannattaa muistaa käyttää myös omassa sisäisessä puheessa. Kun kuskin paikalla on rehellisyys, niin apukuskin paikalla on aina ystävällisyys.

 

Lähteet:

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strenghts.

Niemic 2018. Character Strenghts Interventions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top