Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena käsittää järkevien ja loogisten valintojen tekemisen ja ideoiden, mielipiteiden ja faktojen analyyttisen tarkastelun. Se näyttäytyy tilanteen tai asian tarkasteluna useammalta kannalta ennemmin kuin nopeiden päätelmien tekemisenä. Siihen yhdistyy avarakatseisuus, kyvykkyys muuttaa omaa näkemystä uusien todisteiden valossa ja avoimuus toisten argumenteille ja näkökulmille. Siihen liittyy myös aktiivinen tiedonhaku omasta mielipiteestä, suunnitelmasta tai tavoitteesta eroavista näkemyksistä ja seikoista.

Tämä on minun ydinvahvuuksia. Koen, että se sulautuu ydinvahvuuksiini ystävällisyys ja reiluus – juuri tuo vahvuuden kuvaaminen sanalla avarakatseisuus. Vahvuus on minulle myös korkea arvo ja tekemisen draiveri. Lähes kaikessa toiminnassa haen asioihin erilaisiakulmia, ajattelutapoja ja tietoa – oman kuplan puhkaiseminen on inspiroivaa. Minulle on myös tärkeää, että erilaiset äänet pääsevät kuuluviin. Tähän liittyen muutoksen tekeminen ja toiminnan kehittäminen ihmisiä kuulemalla on sisäisesti motivoivaa💓 – Mari Granholm

Kriittisen ajattelun luonteenvahvuuden omaava henkilö voi pyrkiä ottamaan 360 asteisen näkymän tarkastelevaan asiaan. Tämä näkymä auttaa välttämään yleisiä ajattelun virheitä, kuten katastrofiajattelua (pientä ongelmaa pidetään isona ongelmana) tai vahvistusharhaa (myside bias) eli sitä, että huomioidaan helpommin niitä seikkoja, jotka tukevat omaa aiempaa käsitystä asiasta. Kriittinen ajattelu onkin ”korjaava hyve” (corrective virtue).

Se on hyödyllinen vahvuus kaikille, koska vahvistusharha koskee kaikkia ihmisiä, joskin toisilla sitä esiintyy vahvemmin kuin toisilla. Tutkimuksissa havaittiin, että vähemmän vahvistusharhasta kärsivät pärjäävät paremmin monissa kognitiivisissa tehtävissä.

Tämän vahvuuden omaavan pyrkimyksenä on yhden lähteen tai näkökulman sijaan käyttää useita asiaa käsitteleviä lähteitä ja näkökulmia. Ennen päätöksentekoa pyritään pysymään avoimena erilaisille näkemyksille ja mahdollisuudelle muuttaa aiempaa mielipidettä asiasta perustelluista syistä ja vankkojen todisteiden takia. Kyky muuttaa omaa uskomusta nähdään vahvan luonteen merkkinä.

”In the case of any person whose judgement is really deserving of confidence, how has it become so? Because he has kept his mind open to criticism of his opinions and conduct. Because it has been his practice to listen to all that could be said againsts him; to profit by as much of it as was just, and expound to himself… the fallacy of what was fallacious.” – John Stuart Mill

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena5

Kriittinen ajattelu auttaa selviytymään muutoksesta ja siirtymävaiheista ja tukee järkevää päätöksentekoa. Kriittiseen ajatteluun liittyvä avarakatseisuus auttaa laajentamaan käsitystä siitä, miten elämästä voi löytää syvemmän merkityksen ja tarkoituksen.

Tämän luonteenvahvuuden omaavat eivät myöskään ole niin alttiita yksittäisten tilanteiden mahdollisesti aiheuttamille ”aalloille”, ja he ovat myös vastustuskykyisempiä mahdollisille houkutteluille ja manipulaatioyrityksille. Aikapaine ja toivottomuuden tunne voivat hankaloittaa kriittistä ajattelua. Kriittistä ajattelua voi edistää se, jos käsillä olevassa tilanteessa on osana vahvoja arvoja tai tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Sen takia asian käsittelyyn keskitytään enemmän. Kriittistä ajattelua edistää ikä ja koulutus, joskaan näin ei kuitenkaan välttämättä aina tapahdu.

Miten kriittisen ajattelun luonteenvahvuutta voi aktivoida?

Kriittisen ajattelun luonteenvahvuutta voit kehittää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Keskustelemalla jostain asiasta eri mieltä olevan henkilön kanssa. Kuuntele hänen näkemyksiään ja tutki asiaan liittyviä todisteita ja pohdi, olisiko sinun syytä muuttaa omaa näkemystäsi.
  • Pohdi päätöstilanteessa, oletko ottanut kaikki näkemykset riittävän huolellisesti huomioon vai oletko ohittanut liian nopeasti jonkun lähestymiskulman tai näkemyksen asiaan.
  • Mieti jotain asiaa, josta sinulla on vahva näkemys ja yritä ”elää” vähän aikaa siten kuin sinulla olisi juuri päinvastainen näkemys asiasta. Mitä tämä uusi näkökulma voisi opettaa sinulle?
  • Katso poliittista ohjelmaa, joka kuvastaa oman käsityksesi vastaista näkemystä ja yritä pitää mielesi avoimena.
  • Pyri löytämään esiin tuleviin asioihin tietoisesti joku uusi näkökulma.
  • Kriittinen ajattelu auttaa löytämään poikkeamat sanojen ja tekojen välillä. Suuntaa tämä ajattelu itseesi ja arvioi kriittisesti yhtä persoonallisuutesi piirrettä. Huomioi sen hyödyt ja haitat. Pyri huomioimaan myös ne ”aukot”, joita et ole aiemmin tullut huomioineeksi.

 

 

Kriittinen ajattelu korreloi eniten näkökulmanottokyvyn, harkitsevuuden (prudence), rehellisyyden, oppimisen ilon ja oikeudenmukaisuuden kanssa.

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena3

Kriittisen ajattelun luonteenvahvuuden ali- ja ylikäyttö

Kriittisen ajattelun alikäyttö voi näkyä siten, ettet juurikaan pohdi asiaa ja tuo uutta käynnissä olevaan keskusteluun. Vaihtoehtoisesti se voi näkyä myös siten, että kiinnityt liiaksi tunteisiin tai omaan näkemykseesi, etkä kuuntele muiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Kriittisen ajattelun alikäyttö on erityisen vaarallista konfliktitilanteessa, koska voi tulla sanoneeksi asioita, jotka myöhemmin kaduttavat tai harmittavat. Kriittisen ajattelun alikäyttöä on myös se, että ajattelee erimieltä olevien henkilöiden olevan väärässä.

Kriittisen ajattelun ylikäyttö näkyy helposti tuomitsevana tai kovasanaisena kriittisyytenä itseä tai muita kohtaan. Voi olla hyödyllistä olla vähän kriittinen, jotta motivaatio oman toiminnan kehittämiseen säilyy, mutta krooninen ilkeily ja negatiivisuus itseä (tai muita) kohtaan ei ole hyvästä.

Liiallinen kriittinen ajattelu voi näkyä myös uusien ihmisten tai läheisten ihmisten pikaisena tuomitsemisena korjausehdotusten ja rakentavan palautteen sijaan. Tästä toimintamallista on voinut joillekin muodostua jo tapa, jolloin he eivät ole siitä välttämättä edes tietoisia.

Liiallinen arviointi voi johtaa ihmissuhteiden etääntymiseen. Näissä tilanteissa on erityisesti hyötyä kuuntelusta, ystävällisyydestä, sosiaalisesta älykkyydestä ja itsesäätelystä sekä uteliaisuudesta toisten mielipiteitä kohtaan.

Liiallinen kriittinen ajattelu voi johtaa myös päättämättömyyden tilaan, jolloin jotkut mahdollisuudet voivat jäädä käyttämättä. Hyvä päätöksenteko vaatii harvoin kaiken mahdollisen asiaan liittyvän tietämistä, ja usein suurin osa päätöksistä täytyy tehdä rajallisen tiedon varassa.

”I weigh all aspects objectively in making decisions, including arguments that are in conflict with my convictions.” – Niemic & McGrath

Kirjoituksia muista luonteenvahvuuksista löydät täältä.
Lähteet:

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strenghts.

Niemic 2018. Character Strenghts Intervetions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top