Nakokulmanottokyky2

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena tarkoittaa kykyä nähdä asiat suuremmassa kuvassa. Se on sekä kykyä nähdä metsä että puut ja kyvykkyyttä olla takertumatta pieniin yksityiskohtiin silloin, kun on olennaista keskittyä suurempiin linjoihin. Näkökulmanottokyky ei tarkoita samaa kuin älykkyys, vaan se on ennemminkin viisautta. Näkökulmanottokykyä voisikin luonnehtia viisauden moderniksi synonyymiksi.

Näkökulmanottokyvyn omaava kuuntelee toisia ja samaan aikaan huomioi aiemman elämänkokemuksen, asiayhteyden ja sen mikä on vallitsevan tilanteen kannalta parasta. Kyky huomioida systeemisyys tai ajatella suurta kuvaa auttaa hyvien neuvojen muodostamisessa.

Näkökulmanottokyvyn omaavalla on myös taito kysyä oikeaan aikaan, oikeita kysymyksiä oikean ja riittävän kuvan muodostamista varten. Kaikesta ei tarvitse olla omakohtaista kokemusta, vaan näkökulmanottokyvyn omaava osaa muodostaa kokonaiskuvan hyviin kysymyksiin saamiensa vastausten perusteella ja soveltaa näin muodostamaansa kuvaan yleisiä elämänperiaatteita. Näkökulmanottokyvyn omaavilla on usein myös hyvä itsetuntemus ja ymmärrys omista rajoitteistaan. Sen vuoksi he usein tietävät, missä määrin he voivat olla avuksi.

Näkökulmanottokyvyn luonteenvahvuuden omaava käyttää vahvuuttaan edistääkseen yleistä hyvää ja omaa sekä toisten hyvinvointia. Se auttaa myös elämän merkityksellisyyttä koskevissa pohdinnoissa eli ymmärtämään, mikä on oikeasti tärkeää sekä suunnittelemaan ja johtamaan merkityksellistä elämää.

Parhaimmillaan näkökulmanottokyvyn omaava ymmärtää nopeasti ongelman ytimen, luo ymmärryksen suuresta kuvasta ja antaa omat rajoitteensa huomioiden tukea sekä mielekkäitä ja käytännöllisiä neuvoja.

Näkökulmanottokyky ja kriittinen ajattelu täydentävät toisiaan. Kriittisen ajattelun luonteenvahvuus auttaa huolehtimaan siitä, että on riittävät tiedot tarvittavista yksityiskohdista päätöksentekoa ajatellen. Näkökulmaottokyky puolestaan auttaa huolehtimaan siitä, että on riittävät tiedot suuresta kuvasta. Ensimmäistä voi luonnehtia mikrovahvuudeksi ja jälkimmäistä makrovahvuudeksi.

Nakokulmanottokyky3

Mikä edistää näkökulmanottokyvyn muodostumista?

Tämän luonteenvahvuuden yksilölliset erot ovat yhteydessä menestyksekkääseen ikääntymiseen kattaen psykologisen ja fyysisen hyvinvoinnin, elämäntyytyväisyyden ja psykologiset voimavarat.

Viisaus yhdistyy kypsyyteen, ennakkoluulottomuuteen, tasamielisyyteen, sosiaalisuuteen, sosiaaliseen älykkyyteen ja neuroottisuuden puutteeseen. Toisaalta täytyy muistaa, ettei näkökulmanottokyky eikä viisaus ole vanhempien ihmisten yksinoikeus. Sitä kuvaa hyvin Allportin alla oleva lainaus.

”Maturity of personality does not have any necessary relation to chronological age. A well-balanced lad of eleven, ”wise beyond his years,” may have more signs of maturity than many self-centered and neurotic adults. A sound college student may have greater maturity than his own parent, or even grandparent. Often, of course, riper experience and the continual meeting and mastering of obstacles and of suffering, do confer greater maturity with advancing age. But parallel is far from perfect. – Allport 1961

Ego resilienssi (ego resilience) eli kyky nähdä stressaavien elämäntapahtumien merkityksellisyys ja tarkoitus, vaikuttaa tutkimuksen mukaan olevan merkittävässä roolissa viisauden kehittymisessä riippumatta siitä, kuinka paljon ihminen on kokenut negatiivisia tapahtumia. Ego resilienssi on myös joustavaa ja neuvokasta sopeutumista ulkoisiin ja sisäisiin stressin aiheuttajiin. Se vaikuttaisi myös olevan näkökulmanottokyvyn kehittymisen edellytys.

Miten näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena näkyy käytännössä?

Näkökulmanottokyvyn omaavia arvostetaan, koska heidän koetaan auttavan suuremman kuvan ja vaihtoehtoisien näkökulmien hahmottamisessa.

Tämä luonteenvahvuus auttaa myös muiden vahvuuksien soveltamisessa, koska näkökulmanottokyvyn omaavan on helpompi hahmottaa kultainen keskitie ja tilanne huomioiden myös mahdollinen vahvuuksien yli- tai alikäyttö. Lisäksi tämä vahvuus edistää virheistä oppimista.

Näkökulmanottokyky auttaa hahmottamaan asioiden lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia. Se auttaa myös kohtaamaan epämieluisat tunteet ja selviämään stressin ja trauman vaikutuksista.

Miten näkökulmanottokykyä voi aktivoida?

  • Kirjoita viesti ystävälle, joka vaikuttaa olevan haastavassa tilanteessa, ja tarjoa hänelle vaihtoehtoista näkökulmaa katsella asiaa.
  • Tarjoa tukea tarvitsevalle kollegalle keskusteluapua tai vain mahdollisuutta kertoa haastavasta tilanteesta sinulle.
  • Haastavassa työprojektissa pyri kokoamaan erilaisia näkökulmia, kuten työtovereiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemykset aiheeseen liittyen.
  • Jos sinulla itselläsi on haastava tilanne käsillä, kuvittele, että olisit auttamassa jotain muuta henkilöä vastaavassa tilanteessa. Pohdi, millaisia kysymyksiä kysyisit häneltä aiheeseen liittyen. Vastaa sen jälkeen niihin omalta kannaltasi. Löysitkö lisää näkökulmia asiaan?
  • Jos sinulla itselläsi on haastava tilanne käsillä, kuvittele, että olisit auttamassa jotain muuta henkilöä vastaavassa tilanteessa. Pohdi, millaisia kysymyksiä kysyisit häneltä aiheeseen liittyen. Vastaa sen jälkeen niihin omalta kannaltasi. Löysitkö lisää näkökulmia asiaan?

Näkökulmanottokyky korreloi eniten sosiaalisen älykkyyden, kriittisen ajattelun, toivon, rohkeuden ja rehellisyyden kanssa.

Nakokulmanottokyky

Näkökulmanottokyvyn ali- ja ylikäyttö

Näkökulmanottokyvyn alikäyttö voi näyttäytyä siten, että ihminen hukkuu liiaksi yksityiskohtien maailmaan, ahdistukseen ja stressiin, jotka vaikeuttavat ajattelua. Tällöin tärkein tai tärkeimmät seikat voivat jäädä huomaamatta. Näkökulmanottokyvyn alikäyttö voi johtua myös siitä, että koet syyttä itsesi epävarmaksi tai epäpäteväksi.

Näkökulmanottokyvyn ylikäyttö voi näkyä siten, että kerrot näkemyksiäsi toisille, vaikka he eivät juuri silloin kaipaa apuasi tai he haluaisivat keskittyä johonkin muuhun aiheeseen. Jakamasi tieto ja viisaus voi olla myös niin ylitsepursuavaa, että se kaikuu kuuroille korville tai pahimmillaan alkaa ärsyttämään toisia. Jotkut näkökulmanottokykyä ylikäyttävät saattavat pyrkiä olemaan jotain, mitä he eivät oikeasti ole. Sosiaalisen älykkyyden vahvuuden lisäksi kriittisen ajattelun kyky voi tasapainottaa ylikäyttöä auttamalla huomaamaan myös tilanteeseen liittyviä yksityiskohtia.

Lähteet

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strenghts.

Niemic 2018. Character Strenghts Intervetions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Nakokulmanottokyky4

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top