Luovuus luonteenvahvuutena5

Luovuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Luovuus luonteenvahvuutena on ajattelua ja asioiden tekemistä uudella ja tuottavalla tavalla. Se pitää sisällään kaikkea omaperäisestä ajattelusta taiteellisen tuottamisen. Erityisen tärkeää on huomata, ettei se rajoitu vain taiteellisuuteen, joka monelle saattaa tulla luovuudesta ensin mieleen.

Luovuuteen yhdistetään myös käytännöllisyys eli pelkkä ideoiden omaperäisyys (uutuus, yllättävyys tai epätavallisuus) ei riitä, vaan myös käytännöllisyys on tärkeää, jotta ideat tekevät omasta tai toisen elämästä parempaa.

Luovuutta niin kuin muitakin luonteenvahvuuksia voi omata enemmän tai vähemmän eli laajuuden kirjo vaihtelee. Toisessa päässä ovat henkilöt, jota pidetään yleisesti erittäin luovina (Big-C creativity), kuten suuret tieteentekijät, runoilijat, taitelijat, elokuvien tekijät.

Arkipäiväisempää ja yleisempää luovuutta (Mini-c creativity) on puolestaan pienempien ongelmien ratkominen uudella tavalla, uuden tarinan keksiminen lapselle iltasaduksi tai vaikkapa uuden toimivamman reitin keksiminen johonkin sijaintiin. Arkista luovuutta saattaa hyödyntää usein myös ruuanlaitossa, vaikka maustamalla uudella tavalla tai kokeilemalla uusia yhdistelmiä tai käyttämällä jotain tuttua esinettä uuteen tarkoitukseen.

Mini-c creativity is the novel and personally meaningful interpretation of experiences, actions, and events. – Baghetto

Luovuus luonteenvahvuutena

Miten luovuus luonteenvahvuutena näyttäytyy käytännössä?

Luovaa ihmistä ei niinkään tunnista älykkyydestä, vaan sitoutumisesta uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen sekä henkilön taipumuksista. Luovuutta edistää kiinnostus käsillä olevaan aiheeseen ja laaja määrä kiinnostuksen kohteita, itsenäisyys, epätavanomaisuus jopa boheemius, riskinottohalukkuus ja avoimuus uusille kokemuksille. Toisaalta arkipäiväisen luovuuden osalta edellä mainituilla ominaisuuksilla on vähemmän merkitystä. Tieteellisesti luovat ihmiset ovat sen sijaan yleensä vähemmän itsenäisiä, tavanomaisempia ja älykkäämpiä.                     

Luovuudella ja oppimisella on yhteys. Oppiminen ei ole luovuutta, mutta luovuus edistää oppimiseen liittyvää transformatiivista prosessia, josta voi kummuta omaperäisiä näkemyksiä tai ajatuksia.

Tunteet ovat yhteydessä luovuuteen. Myönteiset tunteet voivat edistää luovuutta ja halua kertoa luovista ajatuksista. Toisaalta myös jollain kielteisillä tunteilla on havaittu olevan yhteys luovuuteen. Myös iällä voi olla vaikutusta luovuuteen. Erityisesti lasten on havaittu olevan luovia.

Luovuutta voi kaventaa aikapaine, valvonta tai kriittisyys toisten tai itsen taholta.

Luovuus tukee itseluottamusta ja auttaa selviytymään erilaisista tilanteista ja haasteista. Luovuus auttaa myös inspiroimaan ja motivoimaan muita sekä voi auttaa kehittymään paremmaksi johtajaksi.

Luovuus luonteenvahvuutena2

Luovuutta voit aktivoida seuraavilla tavoilla:

  • Käytä jotain tuttua esinettä uudella tavalla.
  • Pidä brainstorming-hetki töissä tai itseksesi, johonkin ajankohtaiseen haasteeseen liittyen.
  • Kirjoita blogikirjoitus, tarina tai runo ja jaa se toisten kanssa.
  • Keksi johonkin ongelmaan yhden ratkaisun sijaan useita ratkaisuja. Ongelma voi liittyä työhön tai henkilökohtaiseen elämääsi.

Luovuuden ali- ja ylikäyttö

Luovuuden alikäyttö tulee kyseeseen helposti tilanteissa, joissa ihmiset ovat jäykkiä, sulkeutuneita, kriittisiä tai autoritäärisiä. Myös aikapaine voi rajoittaa luovuutta. Jos koet tarvitsevasi luovaan työskentelyyn reilusti aikaa, niin muista kertoa tarpeestasi toisille. Omat rajoitteet, kuten epävarmuus, kriittisyys itseä kohtaan, pelko jonkun loukkaamisesta saattaa saada epäilemään omien ideoiden arvoa, jolloin kynnys niiden jakamiseen voi kasvaa liiaksi.

Luovuuden ylikäyttö voi räikeimmin näkyä ”hulluina” ideoina ja ajatuksina siitä, että niiden avulla voi muuttaa koko maailman silloin, kun muille on selvää, etteivät ne toimi. Liiallinen uusien tapojen, ideoiden ja ajatusten tuottaminen ei palvele ketään. Luovuuden ylikäyttö voi energisoida sinua, mutta voi käydä jossain tilanteessa ylivoimaiseksi muille esimerkiksi suurena ideoiden ja muutosten määränä. Se voi luoda jännitteitä sinun ja kanssaihmisten välille. Sinnikkyyden alikäyttö yhdistettynä luovuuteen voi myös aiheuttaa sinulle haasteita tehtävien ja projektien loppuun saattamisen kanssa. Saatat päätyä tilanteeseen, jossa sinulla on monta hyvää alkua, mutta ei mitään valmista.

Luovuus korreloi eniten uteliaisuuden, rohkeuden, näkökulmanottokyvyn, innostuksen (zest) ja kriittisen ajattelun kanssa.

Luovuus omassa toiminnassani

Olen ajatellut, ettei luovuus oikein ole minun juttuni, kun en ole mitenkään taiteellinen. Tarkemmin asiaa pohdittuani huomaan käyttäväni luovuutta esimerkiksi tuunaamalla ruoka- ja leivontareseptejä, valokuvaamisessa ja sisustamisessa sekä ratkaistessani jotain käytännön ongelmia.

Miten luovuus näkyy sinun toiminnassasi? 

Luovuus luonteenvahvuutena3
Lähteet:

Beghetto 2007. Toward a broader conception of creativity: A case for ’mini-c’ creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

Charyton 2009. Creativity as an Attribute of Positive Psychology: The Impact of Positive and Negative Affect on the Creative Personality. Journal of Creativity in Mental Health.

Niemic & McGrath 2019. The power of Character Strenghts.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top